Start

Vi skapar hemsidor

Det är lätt att skapa egna hemsidor nu för tiden, men för att skapa en bra hemsida som är både användarvänlig och visar rätt information på rätt sätt kräv en hel del kunnande. En hemsida ska vara lättnavigerad så att användaren inte ska behöva tveka var informationen finns. Att lätt och snabbt hitta informationen på en hemsida är mycket viktigt för att användaren int ska lämna sidan och alfrig komma tillbaka.

Användarvänliga och specialanpassade hemsidor

BackData kan hjälpa dig att ta fram specialanpassade och användarvänliga hemsidor som är anpassade just efter dina behov. Är ni ett förening, företag, någon annan organisation eller en privatperson spelar ingen roll, BackData hjälper gärna till med att skapa de rätta anpassningarna så att ert mål och ert behov uppnås på hemsidan. Sedan är det naturligvis en självklarhet att designen passar just er profil, så att användaren genast känner igen sig när de besöker er nydesignade hemsida.

Exempel på hemsidor skapade av BackData

Här kommer ett antal exempel på några hemsidor som BackData har tillverkat.

Bloggar

Här kommer ett antal exempel på några bloggar som BackData driver.